Co je Institut pro molekulární vodík?

Evropský institut pro molekulární vodíkovou terapii (EIMHT) je nezisková vědecká organizace s vysoce váženým poradním panelem složeným z profesorů, výzkumných pracovníků a dalších významných akademiků. EIMHT je přední autoritou ve vědě o molekulárním vodíku a má tři hlavní cíle:

  • podporovat, propagovat a publikovat výzkum vodíku
  • vzdělávat vládní, lékařské, vědecké a politické profesionály/organizace.
  • zajistit integritu výzkumu molekulárního vodíku a vodíkových produktů na trhu

David Maršálek

Zakladatel

MUDr. Eva Drahovzalová

Ředitel