Molekulární vodík

Molekulární vodík je nejmenší molekula ve vesmíru. Má extrémně malou velikost a vysokou rozpustnost v tucích, což mu umožňuje pronikat rychle a efektivně do buněk v celém těle bez přítomnosti receptoru a to i ve velmi malých koncentracích.

„Jeho vliv na regeneraci organismu je téměř zázračný, což jsem vysledoval i při léčbě onkologických pacientů. Medicína, natož veřejnost, ho ještě nedocenily.“

PharmDr. Milan Krajíček

Je nejsilnější antioxidant, okamžitě likviduje volné radikály a kyselé metabolity (například kyselinu mléčnou). Chrání tedy buňky lidského těla.

Může být další velkou věcí v biomedicíně, přičemž více než 300 studií publikovaných v posledním desetiletí naznačuje příznivé účinky tohoto nového činidla.

„Vodík má velký potenciál působit jako nový a inovativní terapeutický nástroj, zejména v případech, kde moderní medicína nedokáže s vážnými zdravotními problémy pomoci“.

Huang et al., 2010

Zaujímá v současné době první místa v oblasti lékařského výzkumu a podle nejnovějších vědeckých studií se může pozitivně podílet na odstranění mnoha zdravotních problémů.

„Shromažďování a interpretace nezaujatých údajů pomocí přístupu založeného na důkazech je však nutností poskytnout nejlepší vodítko při rozhodování o použití vodíku pro zdraví a nemoci.“

Profesor Sergej M. Ostojic, MD, PhD.

Jak volné radikály vznikají?

ALKOHOL

CHEMIKÁLIE PRO DOMÁCNOST

NADMĚRNÉ CVIČENÍ

STRES

CIGARETOVÝ KOUŘ

DROGY A ANTIBIOTIKA

VIRY A BAKTERIE

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY

ZNEČIŠTĚNÍ

ZPRACOVANÉ POTRAVINY

NEDOSTATEK SPÁNKU

TOXINY

UV ZÁŘENÍ

PLÍSEŇ

RADIACE